The less, the better

b&w shoe

Most owners of a digital camera use to take plenty of pictures. Sometimes I take so many that I spend lof of time with deleting and it makes me bored. To my apology, when taking pictures I am conceived to improve some details so I repeat the shot again and again.
If you take many pictures, choose from similar just the only one and the best. It is more interesting to see one special picture than 100 similar.
When I can´t decide, I don´t stress myself, go to sleep and I make decision in the morning or ask someone for an advice. It also really helps, when I imagine to see that photo on the exhibition. Is it enough good to be there? If not, I delete it. Is useless.

Delete, delete, delete became my new photography motto. 🙂


Väčšina ľudí nafotí s digitálnym fotoaparátom veľké množstvo záberov. Často ich spravím toľko, že pri ich prezeraní a vyberaní strávim veľa času. Obhájiť sa môžem jedine tým, že počas fotenia mi vždy napadne niečo vylepšiť a tak opakujem záber zas a znova.
Ak aj spravíte veľa fotografií, z podobných ponechajte vždy len jednu a tú najlepšiu. Je oveľa zaujímavejšie si pozrieť jeden výnimočný záber ako 100 podobných.
Často sa mi však potom stáva, že sa neviem rozhodnúť. Nestresujem sa s tým, radšej sa na to vyspím a rozhodnem sa na druhý deň, alebo si nechám poradiť od niekoho iného. Tiež mi pomáha, keď si predstavím, že by tá fotka mala visieť niekde na výstave. Je na to dosť dobrá? Ak nie, hneď ju zmažem. Je zbytočná.
Mazať, mazať, mazať sa stalo mojím novým fotografickým heslom. 🙂

Advertisements