Rules are for breaking

christmas lights

christmas lights

Keď sa človek naučí, ako má všetko fungovať príde čas, kedy môže pravidlá porušovať.
Mám pocit, že práve takýto je dnes trend vo fotografii. Všade kam sa pozriem, nájdem fotky s vysokým šumom, fotené oproti slnku, častokrát nie s celkom správnou kompozíciou a zobrazujúce všedné dni a ich nedokonalosti. A mne sa také fotky páčia, keď tá nedokonalosť má svoje opodstatnenie a dodáva fotkám správnu atmosféru.
Na prechádzke vianočným mestečkom som sa zamerala na svetlá, ktoré sú všade naôkol. Fotila som, niektoré fotky sa mi podarilo spraviť rozmazané a tá neostrosť, neurčitosť a snivosť sa mi odrazu zapáčila. Akoby jemný farebný dážď padal na môj objektív a ja som už vôbec nemala chuť nafotiť tie zábery ostré.


When one learns how everything works, it´s time to break the rules.
I have the feeling that this is the current trend in photography. Everywhere I look, I find noisy pictures, pictures taken towards the sun and many times with a wrong compositon, showing everyday life and its imperfections. I like these kind of photos, when this imperfection has its own meaning and brings the right atmosphere to the picture .
On the walk in the christmas market I was concentrated on taking pictures of lights that were everywhere around me. I have taken few blured pictures and this unsharpness, indefinition and dreamness started appeal to me. It looked like colour rain falling on my lens and I didn´t have any taste to make these photos pointed.

city lights christmas lights christmas lights christmas lights

Advertisements

The less, the better

b&w shoe

Most owners of a digital camera use to take plenty of pictures. Sometimes I take so many that I spend lof of time with deleting and it makes me bored. To my apology, when taking pictures I am conceived to improve some details so I repeat the shot again and again.
If you take many pictures, choose from similar just the only one and the best. It is more interesting to see one special picture than 100 similar.
When I can´t decide, I don´t stress myself, go to sleep and I make decision in the morning or ask someone for an advice. It also really helps, when I imagine to see that photo on the exhibition. Is it enough good to be there? If not, I delete it. Is useless.

Delete, delete, delete became my new photography motto. 🙂


Väčšina ľudí nafotí s digitálnym fotoaparátom veľké množstvo záberov. Často ich spravím toľko, že pri ich prezeraní a vyberaní strávim veľa času. Obhájiť sa môžem jedine tým, že počas fotenia mi vždy napadne niečo vylepšiť a tak opakujem záber zas a znova.
Ak aj spravíte veľa fotografií, z podobných ponechajte vždy len jednu a tú najlepšiu. Je oveľa zaujímavejšie si pozrieť jeden výnimočný záber ako 100 podobných.
Často sa mi však potom stáva, že sa neviem rozhodnúť. Nestresujem sa s tým, radšej sa na to vyspím a rozhodnem sa na druhý deň, alebo si nechám poradiť od niekoho iného. Tiež mi pomáha, keď si predstavím, že by tá fotka mala visieť niekde na výstave. Je na to dosť dobrá? Ak nie, hneď ju zmažem. Je zbytočná.
Mazať, mazať, mazať sa stalo mojím novým fotografickým heslom. 🙂

Discovering new places

discovering

Rada sa túlam. Keď som na výlete, vyhľadávam skôr nejaké skryté zákutia ako turistické atrakcie. Nastúpim do verejnej dopravy a vystúpim kde sa mi zapáči. Spontánne, intuitívne alebo ma len jednoducho zaujme názov zastávky. Musím povedať, že práve z takýchto výletov mám najlepšie zážitky a spomienky. Poobzerám sa, pofotím si čo ma zaujme a idem ďalej.

V živote a aj pri fotení je dôležité byť zvedavý, hľadať a skúmať nové miesta. Pozrieť sa za roh budovy, ktorá sa vám páči, ísť ďalej po tej cestičke. Nebáť sa zašpiniť a zatúlať sa.

Skúste to napríklad aj vo vašom meste. Všetci máme pocit, že svoje mesto poznáme dokonale, ale vždy sa nájdu nepreskúmané zákutia alebo novo postavené budovy.
Stante sa na chvíľu turistom vo vašom meste. Nájsť pekný priestor na fotenie je na nezaplatenie a možno tak objavíte miesto, kam budete radi chodiť.

finding new places


I like to roam around. When I am on a trip, I prefer to discover some hidden places to visit touristic attractions. I board the bus and get off just where I feel to do it. Intuitively, spontaneously or just by following interesting name of a bus stop. I need to add that these types of trips bring me the best experiences and memories.

Curiosity is very important when taking pictures. You have to explore and search for new hidden places. Look around the corner of the building, which you like, go further. Don´t be afraid of getting lost or filthy.
You don´t necessary have to be in a different city or country. Try to become a tourist in your hometown. To find a nice location for taking pictures is priceless of it and maybe you will find a place which you will visit again and again.

Nočné svetlá

Niekedy sa vyhováram, že nemám ateliér, peniaze na nový objektív, statív alebo blesk a tak nemám vhodné podmienky na fotenie. Ak však chcem na sebe pracovať a zlepšovať sa, musím sa naučiť vystačiť si s tým čo mám. Skúšam nové možnosti svietenia a zisťujem, že dobré podmienky sa nájdu všade, ak je človek kreatívny.

Rada sa chodievam len tak sama prejsť a touto prechádzkou ma sprevádza môj fotoaparát. V poslednej dobe som častejšie chodila von večer ako cez deň. Dlho by som bez fotenia nevydržala, preto som sa rozhodla fotiť aj v tme. Bez blesku, bez statívu, s vysokým ISO a len s nejakou nočnou lampou. Celkom ma to začalo baviť. Tu je zopár mojich pokusov.

b&w Gnańsk, b&w Night lamp, b&w Walking in night Nobody loves me, b&w