Through the misty window

dirty mirror

IMG_5762a

IMG_5761IMG_5716aIMG_5702aIMG_5776a

Občas sa na tento svet pozerám akoby som hľadela cez okno. Cez jeho špinavé, zarosené sklo. A  každá malá špinavá bodka na ňom mi bráni vidieť svet čisto, taký aký je.

A aj keď to okno vyčistím a všetko sa odrazu vyjasní, uvedomím si, že to nestačí. Ja to sklo musím rozbiť, či vyjsť predeň, aby som to všetko čo sa pred tým oknom odohráva už viac nevidela také skreslené.

Niekedy si myslím, že vidím svet taký aký je, no v skutočnosti sa len pozerám cez špinavé, zarosené okno.

————————————————————————————————————————————-

Sometimes look at this world as if I was looking through a window. Through a dirty, misty window. And every little piece of dirt prevents me from seeing this world clearly, the way it really is.

And even if I clean that window and everything would be clearer, I realize that it is not enough. I have to break that glass or step outside in order not to see everything so skewed.

Sometimes I think that I see this world the way it is, but I am just looking through a dirty, misty window.

Advertisements