Ideálna komunikácia

IMG_2326a copy

Sedím u kamošky a len tak sa bavíme o tom, čo si ceníme na svojom živote, čo máme a nemáme radi na sebe. Rozprávame sa o divných veciach, ktoré nám prídu ako normálne. Nevieme sa zastaviť.
Vtedy si uvedomím, že nie s každým v mojom okolí sa mi kecá rovnako dobre. Celé to vo mne doznieva a keď prídem domov, zamyslím sa a zistím, že ideálna konverzácia vyzerá takto :

– zastaví sa čas a popritom plynie rozhovor tak ľahko, že už ani nevnímame jeho tému
– prezrádzame veci zo svojho najhlbšieho vnútra bez pocitu zahanbenia
– vieme čo presne dokáže pobaviť toho druhého a snažíme sa ho rozosmiať
– máme pocit, že rozhovor nikdy neskončí a stále bude čo povedať
– rozhovor sa plynule mení z vážnych tém na veselé

Ak ste tieto pocity zažili, nepustite toho človeka, má v sebe to čaro dať vám najavo vašu výnimočnosť. Zachráni vás z hrozby všedných dní a zavedie vás do celkom iného sveta, kde život odrazu plynie jednoducho.


I am sitting at my friend´s house and we have passionate discussion about different topics – what we appreciate in our life, what we like and don´t like about us. We are talking about weird topics, but they appear normal to us. We cannot stop. Then I realize that I cannot have the same quality conversation with each person from my social circle. 

It´ s still on my mind and when I come back home, I think about it even harder and realize that ideal conversation looks like this :

– time stops, but the conversation continous so easily that we don´t even notice what we are talking about
– we disclose secrets from our deepest dephts of our soul without feeling ashamed
– we exactly know how to make the other person laugh and we are trying to do that everytime
– we have feeling that conversation never stops and there is always something to tell
– our discussion fluently changes from serious to funny topics

If you ever had these feelings, don´t let that person go. He is the one, who can let you feel your uniqueness. He rescues you from treat of stereotype and brings you to different world, where life suddenly passes easily.

Advertisements

One thought on “Ideálna komunikácia

  1. Pingback: It´s the third day of the year, time for my resolutions | Phototown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s